CK FANY logo

Krajinami Beneluxu
7-dňový zájazd

Rezervácia

1.deň

Odchod v popoludňajších hodinách zo Slovenska, tranzit cez krajiny EÚ.

2.deň

V dopoludňajších hodinách príchod do Luxemburgu. Prehliadka mesta: Veľkovojvodský palác, Katedrála Notre Dame ukrývajúca kryptu Jána Luxemburského, Radnica, Place d’Armes, nákupy na Grand Rue, presun do Brusselu. Ubytovanie, nocľah.

3.deň

Raňajky, prehliadka historického Brusselu: Manneken Pis, Grand Place, Katedrála sv. Michala, cechové domy, kráľovský palác, Atomium. Ubytovanie, nocľah.

4.deň

Raňajky, návšteva Gentu a Antverp s krátkou prehliadkou mesta. Ubytovanie, nocľah.

5.deň

Raňajky. Presun do Haagu, krátka prehliadka. Presun do Amsterdamu, prehliadka mesta: Kráľovský palác, Radnica, Rembrandtovo múzeum/Van Goghovo múzeum, Diamantová burza, plavba po grachtoch. Ubytovanie, nocľah.

6.deň

Raňajky, presun do skanzenu Zaanse Schans (veterné mlyny, výroba drevákov, ochutnávka syrov), návrat do Amsterdamu, voľný program. Odchod vo večerných hodinách smerom na Slovensko.

7.deň

Návrat na Slovensko v popoludňajších hodinách.

Doprava

Klimatizovaným autobusom s ponukou chladených a teplých nápojov.

PLÁNOVANÁ TRASA

Košice - Luxemburg - Brussel - Gent - Antverpy - Haag - Amsterdam - Košice

Cena

od 287,- EUR

Cena zahŕňa

doprava klimatizovaným autobusom
4x ubytovanie s raňajkami
služby sprievodcu CK
poistenie CK proti insolventnosti

Možné príplatky

komplexné cestovné poistenie /1 deň/ 1,40 €
vstupy a ďalšie služby mimo programu

 

Cestovná kancelária si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

Rezervácia