CK FANY logo

Po mestách Európskej Únie - Francúzsko, Belgicko, Luxemburg
6-dňový zájazd

Rezervácia

1. deň

Odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách, cesta nonstop Rakúsko, Nemecko do Francúzska.

2. deň

Príchod do hlavného mesta Alsaska a sídla Európskeho Parlamentu STRASBOURGU v ranných hodinách. Počas 9 - hod. bezpečnostnej prestávky si pozriete budovy sídla Európskeho Parlamentu a Rady Európy, historické jadro mesta položené na kanáloch rieky Rýn /štýlové strechy domov, katedrála Notre Dame…/. Možnosť 1, 5 hod. plavby po kanáloch mesta. Hotelové ubytovanie** po trase do Luxemburgu /Metz a pod. /

3. deň

Kontinentálne raňajky, dopoludnia prehliadka LUXEMBURGU, hlavného mesta miništátu /katedrála Notre dame s hrobkou Jána Luxemburského, kniežací palác, vyhliadky z terás, Adolfov most, námestia Place d´Armes a Guillaume/ . Popoludní presun do Belgicka, návšteva známeho historického miesta WATERLOO /pamätník bitky z Napoleónskeho obdobia/. Podvečer hotelové ubytovanie** pri Bruseli.

4. deň

Po kontinent. raňajkách odídete do malebného historického mestečka BRUGGY, poprepájanom kanálmi /pripomína taliánské Benátky/. Dominantou námestia je 83 m vysoká veža so zvonkohrou, štítové domy, radnica a Bazilika sv. Krvi /postavená pre uloženie kvapiek Kristovej krvi dovezenej r. 1149 križiakmi zo Sv. Zeme/. Ďalšie chrámy v meste: kostol sv. Spasiteľa, kostol P. Márie so sochou P. Márie od Michelangela. Možnosť plavby po kanáloch a návšteva čokoládovne. Cestou späť sa zastavíte v BRUSELI pri budove Európskeho Parlamentu a okolitých inštitúciách. Večer návrat do hotela pri Bruseli.

5. deň

Po kont. raňajkách návšteva hlav. mesta Belgicka BRUSELU - sídla Európskej únie, 9 - hod. prehliadka a osobné voľno. Severne areál svetovej výstavy EXPO 58 a Bruckpark so stavbou ATOMIA, Park Mini - Europe /zmenšené modely najznámejších európskych stavieb/ - vstupy. Popoludní presun metrom z Bruckparku do centra mesta. Pozriete si Námestie Grande Place s cechovými domami a impozantnou radnicou, historické uličky mesta, populárnu sošku Manneken - Pis, kráľovskú Hubertovu pasáž, kostol sv. Mikuláša, kráľovský palác …osobné voľno . Odchod vo večerných hodinách, cesta nonstop cez SRN a Rakúsko.

6. deň

Príchod na Slovensko okolo 16. 00 hod.

Cena

292,- EUR

Cena zahŕňa

3x hotelové** ubytovanie Etap/Premiere Classe v 1/2 S+WC+TV, 3 x kontinentálne raňajky , sprievodcu, dopravu autobusom / Bova,

Možné príplatky

komplexné cestovné poistenie UNION 1, 40 EUR/os/deň ,

Možné vstupy

BRUSEL: Atómium - 11 EUR, Mini - Europa 13,40 EUR ,kombilístok 18 EUR. metro 1, 7 EUR,
BRUGGY plavba od 7 EUR, čokoládovňa 6 EUR,
STRASBOURG: katedrála 2, 50 EUR, plavba loďou od 7 EUR

Rezervácia