CK FANY logo

České hrady a zámky
4-dňový zájazd

Rezervácia

1. deň

Odchod zo Slovenska v ranných hodinách Po príchode do TELČA prehliadka historického centra a zámku s parkom /svet. kult. dedičstvo Unesco/. Vstup do zámku , hlavná trasa A /renesančné interiéry a časť gotiky/. Popoludní presun do malebného mestečka JINDŘICHUV HRADEC, situovanom v blízkosti známeho juhočeského rybníka Vajgar. Prehliadka historického centra (mestská pamiatková rezervácia). Kostol sv. J. Krstiteľa, Krýzovy jesličky - najväčší pohyblivý ľudový betlehem na svete, Sieň E. Destinovej /v Okresnom múzeu za poplatok/. Hotelové ubytovanie Soběslav *** .

2. deň

Po raňajkách najprv navštívite malebný zámok ČERVENÁ LHOTA, vstup o 09. 30 hod. Odtiaľ sa presuniete krajom Třebonských jazier a rybníkov do HLUBOKEJ NAD VLTAVOU, kde sa nachádza jeden z najkrajších juhočeských zámkov. Vstup o 13. 00 hod., hlavná prehliadková trasa - reprezentačné priestory… Popoludní odchod do Prahy, krátka zastávka v Konopišti. Park a zámok zvonku. Podvečer hotelové ubytovanie v PRAHE, ** hotel

3. deň

Zosilnené raňajky, celodenná prehliadka českej metropoly „stovežatej PRAHY“/Hradčany, Karlov most, Malá Strana, Staré a Nové Mesto/. Večer možnosť návštevy Křižíkových farebných fontán - 1 hod. predstavenie s hudbou v Prahe - Holešoviciach /200 CZK/os/. Cca 22. 00 - 23. 00 odchod z Prahy nočnou jazdou na Slovensko.

4. deň

Príchod v ranných hodinách.

Cena

149,- €

Cena zahŕňa

2 x hotelové ubytovanie v l/2 S+WC Soběslav a Praha - bunky 2+2 /S+WC/

 sprievodca

2 x  raňajky

dopravu lux. klimatiz. autobusom / Bova,

Možné príplatky

komplex. cest. poistenie Union 1, 40 €/os/deň,

Možné vstupy

PRAHA – Loreta 110 CZK, interiéry areálu Pražského hradu 350 CZK veľký okruh, 250 CZK malý okruh, nádvoria a malá časť katedrály sv.Víta zdarma.

ZÁMOK TELČ: trasa A – hlavná /renesančná gotika/ 110 CZK.

ZÁMOK ČERVENÁ LHOTA: hlavná trasa /celý areál/ 90 CZK, mládež, dôchodcovia zľavy.

ZÁMOK HLUBOKÁ: hlavná trasa /reprezentačné sály/ dospelé osoby 150 CZK, dôchodcovia 100 CZK, deti, študenti a ZŤP 80 CZK, + rezevačný poplatok 10 CZK/os. Súkromné apartmány 140 CZK.

Múzeum Jindřichohradecka: 50 CZK

Rezervácia