CK FANY logo

Kutná Hora - Praha - Karlštejn
4-dňový zájazd

Rezervácia

1. deň

Odchod zo Slovenska do Pahy.Cestou zastávka v Kutnej Hore(prehliadka mesta,chrámu a kostnice).Po príchode do Prahy ubytovanie.

2. deň

Raňajky,celodenná prehliadka Prahy, (Loreta,   Karlov most, Kampa, Malá strana, Hradčany, Chrám sv.Víta,Valdštejnská záhrada,Staré zámecké schody) ubytovanie

3. deň

Raňajky, odjazd na Karlštejn , prehliadka  hradu .V popoludňajších hodinách odchod späť do Prahy a pokračovanie prehliadky mesta.(Staromestské námestie,Orloj,atď).Ubytovanie.

4. deň

raňajky, dokončenie prehliadky.(Václavské námestie,Muzeum) osobné voľno.Odchod z Prahy späť na Slovensko.Príchod do miesta bydliska vo večerných hodinách

Zmena programu vyhradená.

Cena

150,- EUR.

Cena zahŕňa

3 x hotelové ubytovanie

3 x raňajky

dopravu luxusným autobusom

rezervačný poplatok na Karlštejn

sprievodcu CK

Rezervácia