CK FANY logo

Praha - Dražďany - Berlín
4-dňový zájazd

Rezervácia

1.deň

Odchod z miesta bydliska v skorých ranných hodinách smerBrno, Praha,Teplice do Dražďan.Po príchode krátka prehliadka mesta,ubytovanie.

2.deň

Po raňajkách prehliadka Dražďan.Napoludnie odjazd do Berlína.Po príchode prehliadka mesta so sprievodcom,návšteva najznámejších pamätihodností mesta a organizované osobné voľno.Ubytovanie

3.deň

Po raňajkách dokončenie prehliadky Berlína a odchod do Prahy, ubytovanie.

4.deň

Po raňajkách odjazd do centra mesta a prehliadka so sprievodcom.V poludňajších hodinách odjazd späť na Slovensko.Príchod do miesta bydliska v neskorých večerných hodinách.

 

Doprava

Klimatizovaným autobusom s ponukou chladených a teplých nápojov.

Plánovaná trasa

Brno-Praha-Teplice-Dražďany-Berlín a späť

V prípade väčšej skupiny zmena trasy vyhradená.

Cena

Cena: 230,- EUR

Cena zahŕňa

doprava klimatizovaným autobusom
3x ubytovanie s raňajkami
služby sprievodcu CK

Možné príplatky

komplexné cestovné poistenie 1,40€/os/deň
vstupy a ďalšie služby mimo programu

 

Cestovná kancelária si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zmeny trasy a poradia programu pri zachovaní obsahu zájazdu.

Rezervácia