CK FANY logo

Monako, Provensálsko, Nice
5-dňový zájazd

Rezervácia

1. deň

odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách smer Viedeň, Graz, Janov.

2. deň

v ranných hodinách príchod do Monaca, prehliadka Exotických záhrad, Kniežacieho paláca, fakultatívne vstup do Oceánografického múzea, návšteva pláže, japonských záhrad, Casína, prístavu... Vo večerných hodinách odchod na ubytovanie.

3. deň

raňajky, odchod do najatraktívnejších oblastí Provensálska, prechod kaňonom
Verdon, najzaujímavejšie pohľady do vnútra kaňonu, nezriedka z výšky 700 m.n.m.,
prechody najkrajšími napoleonskými alpskými cestami s priesmykmi medzi nebom a
zemou. Návrat na hotel.

4. deň

raňajky, príchod do Nice, prehliadka mesta s anglickou promenádou, historické centrum, pobyt na pláži, vo večerných hodinách odchod nonstop na Slovensko.

5. deň

v dopoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Zmena programu vyhradená.

Cena

215,- € /os.

Cena zahŕňa

2 x hotelové ubytovanie**

2 x raňajky

dopravu luxusným autobusom

sprievodcu CK

Rezervácia